Kuvankäsittely

Kuvaaja rajaa kamerallaan palan todellisuudesta.

Kuvaaja rajaa kamerallaan palan todellisuudesta.

Jokaiseen visuaaliseen mediaan tehdään ja käsitellään kuvia eri keinoin. Ensimmäinen käsittely tapahtuu kuvan tallentamisen vaiheessa, jolloin kuvaaja valitsee kameransa asetukset, rajaa kuvan haluamaansa sommitelmaan. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi valaistus ja linssi, jonka tarkennusalue terävöittää vain osan kuvasta muun jäädessä vähemmälle huomiolle. Digitaalisessa kuvaamisessa olennaista on myös pikselikoko, joka määrittelee kuvan resoluution. Tämä vaikuttaa kuvan painokelpoisuuteen sekä miten suurena kuvan voi esittää sen pikselöitymättä sähköisessä mediassa.

Kuvan muodostumisen rakenteellisten perusteiden lisäksi sitä on mahdollista muokata erilaisin kuvankäsittelyohjelmin. Monissa ohjelmissa on toimintoja, jotka simuloivat entisaikojen pimiötyöskentelyn toimintoja, mutta digitaalinen kuvamuokkaus on tuonut aivan uusia tapoja tuottaa kuvia, jotka voi esimerkiksi piirtää suoraan koneella.

 

Kuvankäsittelyohjelmistot

Kuvankäsittelyohjelmissa on niin paljon toimintoja, että niiden osaaminen vaatii melkoista ammattilaisuutta, mutta Remiksi -harjoitteessa esitellään muutaman helpon ja hauskan toiminnon, jonka pienetkin lapset pystyvät ottamaan haltuun vaivatta.

Kuvankäsittelyohjelmia on lukuisia erilaisia, mutta niiden perustoiminnallisuudet ovat hyvin samanlaiset ja usein ohjelmistot muistuttavat toisiaan myös käyttöliittymältään. Käytetystä ohjelmistosta huolimatta päästään lähes samaan lopputulokseen. Remiksi-pajoissa valitsimme käyttöön ilmaisen, verkkopalvelimilla toimivan Sumopaint-ohjelmiston. Ilmainen, verkossa toimiva ohjelmisto ei ole riippuvainen koulujen laitekannasta ja lapset voivat jatkaa työskentelyä sen parissa myös kotona.

Kolme vinkkiä kuvankäsittelyyn lasten kanssa

 

Kuvan käsittelyssä hyödynnetään tasoja (layers). "Silmä päällä" on taso aktiivinen.

Kuvan käsittelyssä hyödynnetään tasoja (layers). ”Silmä päällä” on taso aktiivinen.

1.  Työskentele tasoilla (layer)

Kuvankäsittelyssä kaikkea työskentelyä helpottaa tasojen (layer) käyttö. Niitä voi ajatella kalvoiksi, joille tulee kuvia ja aina päälimmäinen näkyy, ellei ole läpäisevä. Kuva voi läpäistä joko osittain (peittävyys/opacity 0-100%) tai tasossa voi olla ”reikiä”, jolloin kaikki sen alla oleva näkyy. HUOM! Muista aina tarkistaa, millä tasolla työskentelet, jottei tule säädettyä väärää tasoa tai esimerkiksi kumittaminen ei tunnu onnistuvan.

Sumopaint-ohjelmassa tasot löytyvät oikeasta alakulmasta, jossa voit luoda uusia tasoja, poistaa edellisiä ja vaihtaa tasojen järjestystä. Jos tasot eivät näy/mahdu ruudulle, niin saat ne näkymään pienentämällä ”mainokset” ja ”värivalitsin” laatikot niiden otsikon viereisestä kolmiosta.  Myös ohjelman yläreunassa on  Tasot -valikko, jossa on samoja toiminnallisuuksia. Sumopaintin kokeiluversiossa on rajattu määrä tasoja käytössä (6 kpl).

Tason peittävyyttä voi muokata myös siten, että sen avulla vaikutetaan alemman tason sävyihin (esim. tummennus/vaalennus/väritys). Tämä ominaisuus on jokaiselle tasolle omansa ja se löytyy ”peittävyys” valitsimen vierestä. Lähtökohtaisesti se on asettunut ”normaali” tilaan. Näitä ominaisuuksia kannattaa kokeilla ihan rohkeasti, koska ne voi aina palauttaa ”normaali”-tilaan.

2. Rajaa – leikkaa – liimaa

Lassotyökalu on yksi tapa rajata.

Lassotyökalu on yksi tapa rajata.

Lasten on helppo hahmottaa toimintoja, jotka vastaavat käsin tehtäviä kuvistöitä. Siksi esimerkiksi leikkaaminen ja liittäminen yhteen on helppoa. Kun liität kuvat ”yhteen”, niin laita ne kuitenkin eri tasoille – ennen liitä/paste komentoa luo uusi taso ja varmista, että se on aktiivinen. Näin pystyt liikuttamaan ja vaikuttamaan (pienentämään, suurentamaan, vaihtamaan värejä jne.) erillisiin kuvakerroksiin ja vaikka luomaan näiden tasojen avulla kuvia gif-animaatioon.

Rajaaminen onnistuu useammalla eri työvälineellä. Työkaluista etsitään kulloisenkiin tarkoitukseen sopiva valintatyökalu (lasso tai suorakulmiovalitsin). Valintatyökaluissa on hieman erilaisia toiminnallisuuksia, joita pystyy säätämään, kun aktivoi valintatyökalun ja katsoo sen jälkeen ohjelman yläreunan asetuksista. Näitä erilaisia asetuksia kannattaa kokeilla, koska niillä usein pystyy helpottamaan valinnan muodon tai rajaustyökalun käytön kanssa.

Kun rajaus on piirretty/aktivoitu kuvaan, voidaan se tallentaa ”kopioi” toiminnolla (ctrl+c) koneen välimuistiin (tarkista, että kopioit oikealta tasolta). Välimuistista voit liittää (ctrl+v) valitun alueen/kuvan ohjelman sisällä kuvasta ja tasosta toiseen. Voit liittää kuvia niin monta kuin haluta aina siihen saakka, kunnes olet tehnyt uuden valinnan.

Jos olet liittänyt kuvan muutoin tyhjälle tasolle ja haluat kopioida sen myöhemmin uudestaan, niin aktivoi taso ja valitse koko sen sisältö (joko rajaustyökalulla tai ctrl+a näppäinyhdistelmällä). Koska tason taustalla ei ole muuta, niin näin saat näppärästi monistettua tämän tason kuvaa.

Nuoli- tai käsityökalulla voit liikuttaa erillisen tason sisältöjä. Tällöin kuvan voi uudelleen kohdentaa ja ”vapaa muunnos” -työkalulla voi tason sisältöä suurentaa, pienentää taikka kääntää.

3. Piirrä ja kirjoita

KUVANKASITTELY-POLLOT-piirra

Kuvaan voi kirjoittaa tai piirtää erilaisin työkaluin. Muista työskennellä tasoilla!

Kuvan päälle piirtäminen on usein hauskaa. Kun piirretään erillisille tasolle, voidaan siitä helpommin kumittaa virheitä. Kannattaa myös kokeilla kynän tai siveltimen peittävyyden (arvo 0-100%) muuttamista. Näin kuvaa voi värittää läpinäkyvästi/kerroksellisesti. Piirretyille ja kirjoitetuille tasolle voi käyttää kaikkia tasoille tyypillisiä ominaisuuksia esimerkiksi peittävyydenvalintaa.

Kun kirjoitat kuvan päälle, se menee monissa ohjelmissa automaattisesti omalle tasolleen. Sumopaintissa tämä pitää kuitenkin erikseen valita ja tekstin jälkikäteinen muokkaus on hieman kankeampaa. Lapsille voi vinkata, että kirjoittavat haluamansa tekstin ensiksi toisessa ohjelmassa ja valitsevat sen sieltä koneen välimuistiin (ctrl+c) sekä liittävät sen kuvan päälle omalle tasolleen. Kun tekstityökalu on aktiivinen voi silloin sen fontteja, kirjaisinkokoa, väriä jne muokata.

 

MUISTILISTA

  • Muista tallentaa joka välissä! Mitä isompaa kuvaa työstät, sitä tärkeämpää on kuvan tallentaminen tiheästi. Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa on oma ”työstövaiheen” tallennusformaatti. Sumopaint-ohjelmassa se on .sumo ja esimerkiksi Photoshopissa .psd. Nämä tiedostot pitävät sisällään tasot, kun esimerkiksi tallennusmuodot .jpg ja .gif yhdistävät tasot yhdeksi kuvaksi. Ohjelmien omat työskentelytiedostot eivät yleensä aukea muilla ohjelmilla. Verkkoselaimet eivät osaa tulkita kuvankäsittelyohjelmien työskentelytiedostoja vaan esittävät kuvia .jpg, .gif ja .png muodoista. Lisää aiheesta löytyy wikipediasta: Kuvatiedostomuodot
  • Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi peruttaa tehtyjä asioita peru/undo (crtl+z) -komennolla. Lapsille tästä vinkkaaminen on tärkeää, jotta he voivat perua mahdollisesti virheellisiä toimintojaan.
  • Pohdi jo ennen tunnin alkua valmiiksi, mistä oppilaat hankkivat käsiteltävät kuvat ja suunnittele, minne tiedostot tallennetaan työskentelyn eri vaiheissa ja lopuksi (linkki!).

 

Kommentointi on suljettu.