Maria Candia – Remix-kollaasit

Robin_Hood_olio_Maria_Candia
Maria Candian Remiksi-työpajassa tehdään leikkimielinen kollaasi internetistä löytyvistä kuva-aineistoista. Tavoitteena on luova kierrättäminen omaan itseilmaisuun. Pajaan liittyy keskustelu kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista ja se johdattaa lapset netin remix-kulttuuriin ja creative commons -aineistoihin.

 

Pajan tavoitteista Maria kertoo:

Internet, kuten muukin kulttuuri syntyy kaikkien muokkaamana: jokainen seisoo aikaisempien tekijöiden harteilla. Lasten on hyvä tiedostaa, että he kuuluvat ensimmäisiin sukupolviin, joilla ylipäätään on internet käytössään, ja että se miten he käyttävät sitä, ja mitä he uskovat siitä, vaikuttaa myös siihen millainen se on.

Maria CandiaMaria Candia ammentaa ideoita, tietoa ja materiaalia internetistä niin taiteensa kuin työnsäkin puitteissa. Animaatioiden tekemistä rakastava Maria on toiminut monta vuotta helsinkiläisen M2HZ-yhteisötelevision parissa ja osallistunut mm. lasten animaatiopajojen ohjaamiseen. Hän on myös kirjailija, joka julkaisee science fictionia Megatron Braineaterin nimellä.

Miksi Remiksi?

Lapset ovat jo internetin suurkäyttäjiä, mutta he ovat netissä pääosin pelien ja kaupallisten sovellusten kuluttajina. Miten lasten mediataitoja, erityisesti median tekemisen taitoja voisi tukea netissä? Tähän kysymykseen Remiksi-projekti etsii vastauksia.

Tutkimuksissa on havaittu, että lapsen mediasuhde alkaa muotoutua alle vuoden ikäisenä, ja 3-4 -vuotiaana lapsella on jo selkeät mieltymykset, oman mediatyylin alkeet. Ala-asteikäiset käyttävät mediaa suvereenisti ja eri laitteilla. Keskeinen toimintaympäristö on internet, jonka palvelut ovat olleet lasten arkea heidän syntymästään saakka.

Nettikulttuuri on ennen muuta oman tekemisen ja jakamisen kulttuuria, mutta lasten oma toimijuus ja tekemisen mahdollisuudet netissä ovat rajalliset. Heidät on ikäänkuin lukittu kuluttajan asemaan: taustalla on amerikkalainen Children’s Online Privacy Protection Act, jonka seurauksena kaikki ns. “käyttäjäsisällön” kanavat – mm. YouTube, Instagram, Facebook – on suljettu alle 13-vuotiailta. Lapset saavat siis tuottajan oikeudet vasta 10 vuotta sen jälkeen kun heidän oma mediatyylinsä on alkanut kehittyä!

Kasvattajat eivät pysy nopeasti muuttuvan nettikulttuurin perässä. Kotona tietokone ja netti ovat usein lapsenvahtina ja viihdykkeenä ilman vanhempien läsnäoloa. Kouluissa opettajat kaihtavat nettisisältöjen näyttämistä pelätessään tekijänoikeuksia, joista heillä on liian vähän tietoa. Ala-asteilla kielletään älypuhelinten käyttö, jotta lapset estetään katselemasta ei-toivottuja sisältöjä välitunneilla.

Myös internetiin liittyvät oppimateriaalit painottavat internetin vaaroja, tekijänoikeuksia ja ns. turvakasvatusta. Painopisteenä on pikemmin se mitä netissä ei saa tehdä, kuin mitä siellä voisi tehdä. Tutkijoiden suositukset kuitenkin korostavat, että lasten oman mediatoimijuuden tukeminen sekä luova ja hauska yhdessä tekeminen ovat tärkeitä keinoja myös internetin riskien torjunnassa.

Remiksi-projektissa luodaan toimintamalleja lasten innostamiseksi omaan tuotantoon netissä. Keskeisenä lähtökohtana ovat mediataiteen avaamat kokeelliset ja mediakriittiset näkökulmat. Taiteilijoiden kehittämissä Remiksi-työpajoissa lapset tutustuvat netin avoimiin työkaluihin ja aineistoihin, oppivat ohjelmoinnin alkeita ja seikkailevat tekijöinä netin yhteisöllisessä maisemassa.

 

Kutsu taiteilijoille auki 09.01.2015 saakka!

REmiksi on kokeellinen projekti, jonka ytimessä ovat taiteilijoiden vetämät työpajat ala-asteikäisille lapsille. Tavoitteena on innostaa lapsia ottamaan netti haltuun omaehtoisen tekemisen kautta. Taiteilijoiden näkökulmat johdattavat lapsia myös median kriittiseen tarkasteluun.

Projektissa taiteilijat valmistelevat ja vetävät  ala-asteen kouluissa työpajakokonaisuuden. Työpajat dokumentoidaan ja arvioidaan REmiksi-projektissa: ihanteellisesti tuloksena syntyy harjoitteita, joita opettajat kouluissa voivat tehdä yhdessä lasten kanssa. Dokumentointi ja harjoitteet julkaistaan REmiksi.net -verkkosivuilla.

Taiteilijavalinnat tehdään 15.01.2015 mennessä.  Työpajaideoita kehitetään taiteilijoiden yhteisessä valmennuspajassa helmikuussa 2015 ja kouluissa pajat järjestetään maalis-huhtikuussa 2015. Mukaan valitaan 4 taiteilijaa ja osallistuvien taiteilijoiden palkkio on 1500 €.

Kiinnostuitko? Lähetä meille ehdotus perjantaihin 09.01.2015 mennessä!

 

REmiksi – työpajaehdotus

Nimi

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

Kuvaile tiiviisti työpajasi idea (näkökulma/tavoite, materiaalit  ja välineet,  mitä pajoissa syntyy)

Kerro vähän itsestäsi taitelijana, myös mahdollisista työpajoista joita olet vetänyt

Liitä mukaan kotisivusi verkko-osoite tai lyhyt CV

Lähetä ehdotus sähköpostilla osoitteeseen info@remiksi.net 09.01.2015 mennessä.

 

Lisätietoja antaa: Saija Salonen, tuottaja, m-cult / REmiksi-projekti  041-5283622