Yhteiskirjoittaminen Etherpadilla

Yli 13-vuotiaat voivat rekisteröityneinä käyttää useita erilaisia netin yhteistuotannon alustoja, mutta tätä nuoremmilla ei ole monia vastaavia mahdollisuuksia. Etherpad on avoin yhteiskirjoittamisen sovellus, jossa ikärajaa ei ole. Suomessa verkkopalvelua ylläpitää Tieke).

tieke-uusi-muistio-kuvake

Etherpad-sovellus on todella yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta lasten kanssa työskennellessä kannattaa huomioida muutama seikka:

Uuden sivun luominen

Mene sivulle muistio.tieke.fi. Sivulla on ”New Pad or create/open a Pad with the name” sivun yläosassa. Sen alla on laatikko, johon voi kirjoittaa jo olemassa olevan tai uuden tiedoston nimen, jolloin järjestelmä automaattisesti luo uuden sivun.

Vain tekstiä

Etherpadiin ei ole mahdollista liittää kuvia tai multimediaa. Sivulla pystyy kuitenkin muotoilemaan tekstiä luettavammaksi esim. lihavoinnin ja muiden muotoiluominaisuuksien avulla.

Kirjoittajille nimet

Sivun oikeassa yläkulmassa on hahmon ikoni. Jos sivulla on monta yhtäaikaista tekijää, heidät voi tunnistaa nimeämällä kirjoittaja, jolle annetaan automaattisesti oma tekstin taustaväri.

Etherpadien linkitys

Linkitykset tunnistuvat automaattisesti, kun laittaa linkin kokonaan esille http://muistio.tieke.fi/p/remiksi

Jos joku muokkaa tai sotkee

Etherpadilla voi kulkea ajassa taaksepäin edellisiin versioihin. Jos joku muokkaa tai sotkee muistiota, voit kellon kuvasta (oikea ylänurkka) palata ajassa taakse päin ja vaikka kopioida ja liittää aikaisempi versio sotketun päälle. Yllä olevasta linkistä pääset kurkkaamaan pienen tietoiskun Remiksi -projektista Etherpad muistiossa. Jos sivua on muokattu, löytyy alkuperäinen viesti versiosta 133.

 

CC-kuvahaku Flickristä

Flickr hakunäkymä ja CC-lisenssit
Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana

Tehtävänä on löytää kuvia, joita saa käyttää omassa luovassa työskentelyssä. Tavoitteena on tunnistaa creative commons -kuvien tekijänoikeussymboleita, ja tutustua Flickr-  kuvanjakamisalustan toimintoihin. Samalla opitaan loogisia työtapoja liittyen tiedostojen tallentamiseen ja arkistointiin omalle koneelle.

1. Yhdessä oppiminen on helpompaa

Lapsia pyydetään menemään (pareittain) koneille, ja etsimään sivulle www.flickr.com/search (Flickr-kuvanjakamispalvelun hakusivu).

2. Muokataan hakuikkunan asetuksia

Vasemmassa yläreunassa on ”Any licences” -valikko, josta voi painamalla vaihtaa itselleen sopivan lisenssin.  Käyttämällä ”All creative commons” -valintaa hakutuloksiin suodattuvat vain CC-lisensoidut kuvat.

3. Sitten etsimään!

Etsi tarvitsemasi kuva (esim. tausta, vartalo ja pää kollaasiin eri kuvalähteistä).

Kirjoita hakukenttään:

esimerkiksi ELÄIN, ILOINEN, IHMINEN tms. päihin ja vartaloihin liittyvä hakusana, jonka haluat hahmollesi.

Saatko muokata kuvaa ja käyttää sitä edelleen?Avoimet lisenssit

Tarkista alla olevista symboleista miten kuvaa voi käyttää. Saatko muokata kuvaa, ja käyttää sitä edelleen?

4. Tallentaminen ja nimeäminen

Tallenna kuva koneelle omaan kansioon tai pilvipalveluun. Nimeä se, ja kirjoita nimikenttään otsikon lisäksi myös TEKIJÄN NIMI JA KUVAAN LIITTYVÄN LISENSSIN TUNNUS, esim (CC BY-NC-SA 2.0). Kuvatiedoston nimeksi voi tulla esimerkiksi: musta-lehma-CC-BY_tekijannimi_NC-SA-2_0

Miksi näin vaikea nimi kuvalle? Jos tallennat omaa työskentelyä varten paljon kuvia verkosta, ei alkuperäisten kuvien tekijöitä ja oikeuksia voi mitenkään muistaa. Liittämällä tekijä- ja oikeustiedot kuvan nimeen helpotat siis omaa työskentelyä. (Huom! Klikkaamalla tallennettua kuvaa hiiren oikealla napilla löydät kuvien metatiedot. Tekijänoikeudet yms. voi merkitä myös näihin tietoihin, jolloin voi lisätä helposti mukaan myös sivuosoitteen/linkin, mistä alkuperäisen kuvan latasi.)

Mikä on Flickr?

Wikipedian mukaan: Flickr on valokuvien ja videoiden jakamiseen erikoistunut yhteisöpalvelusivusto, joka perustettiin helmikuussa 2004. Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita.

Ilmaisten käyttäjien toimintoja on monilla tavoin rajoitettu, esimerkiksi käyttäjän kuvasivulla näkyy vain 200 viimeksi ladattua kuvaa. Vuosimaksun maksaneet käyttäjät voivat ladata Flickriin rajattoman määrän kuvia. Kuvien on kuitenkin oltava alle 10 megatavun kokoisia. Flickr on mainittu yhtenä esimerkkinä Web 2.0:sta.

Lataa pieni opas avoimiin lisensseihin: Avoimet lisenssit PDF

Katso lisätietoa, miten hakukoneet toimivat YLE:n uutisista.

Kuvankäsittely

Kuvaaja rajaa kamerallaan palan todellisuudesta.

Kuvaaja rajaa kamerallaan palan todellisuudesta.

Jokaiseen visuaaliseen mediaan tehdään ja käsitellään kuvia eri keinoin. Ensimmäinen käsittely tapahtuu kuvan tallentamisen vaiheessa, jolloin kuvaaja valitsee kameransa asetukset, rajaa kuvan haluamaansa sommitelmaan. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi valaistus ja linssi, jonka tarkennusalue terävöittää vain osan kuvasta muun jäädessä vähemmälle huomiolle. Digitaalisessa kuvaamisessa olennaista on myös pikselikoko, joka määrittelee kuvan resoluution. Tämä vaikuttaa kuvan painokelpoisuuteen sekä miten suurena kuvan voi esittää sen pikselöitymättä sähköisessä mediassa.

Kuvan muodostumisen rakenteellisten perusteiden lisäksi sitä on mahdollista muokata erilaisin kuvankäsittelyohjelmin. Monissa ohjelmissa on toimintoja, jotka simuloivat entisaikojen pimiötyöskentelyn toimintoja, mutta digitaalinen kuvamuokkaus on tuonut aivan uusia tapoja tuottaa kuvia, jotka voi esimerkiksi piirtää suoraan koneella.

 

Kuvankäsittelyohjelmistot

Kuvankäsittelyohjelmissa on niin paljon toimintoja, että niiden osaaminen vaatii melkoista ammattilaisuutta, mutta Remiksi -harjoitteessa esitellään muutaman helpon ja hauskan toiminnon, jonka pienetkin lapset pystyvät ottamaan haltuun vaivatta.

Kuvankäsittelyohjelmia on lukuisia erilaisia, mutta niiden perustoiminnallisuudet ovat hyvin samanlaiset ja usein ohjelmistot muistuttavat toisiaan myös käyttöliittymältään. Käytetystä ohjelmistosta huolimatta päästään lähes samaan lopputulokseen. Remiksi-pajoissa valitsimme käyttöön ilmaisen, verkkopalvelimilla toimivan Sumopaint-ohjelmiston. Ilmainen, verkossa toimiva ohjelmisto ei ole riippuvainen koulujen laitekannasta ja lapset voivat jatkaa työskentelyä sen parissa myös kotona.

Kolme vinkkiä kuvankäsittelyyn lasten kanssa

 

Kuvan käsittelyssä hyödynnetään tasoja (layers). "Silmä päällä" on taso aktiivinen.

Kuvan käsittelyssä hyödynnetään tasoja (layers). ”Silmä päällä” on taso aktiivinen.

1.  Työskentele tasoilla (layer)

Kuvankäsittelyssä kaikkea työskentelyä helpottaa tasojen (layer) käyttö. Niitä voi ajatella kalvoiksi, joille tulee kuvia ja aina päälimmäinen näkyy, ellei ole läpäisevä. Kuva voi läpäistä joko osittain (peittävyys/opacity 0-100%) tai tasossa voi olla ”reikiä”, jolloin kaikki sen alla oleva näkyy. HUOM! Muista aina tarkistaa, millä tasolla työskentelet, jottei tule säädettyä väärää tasoa tai esimerkiksi kumittaminen ei tunnu onnistuvan.

Sumopaint-ohjelmassa tasot löytyvät oikeasta alakulmasta, jossa voit luoda uusia tasoja, poistaa edellisiä ja vaihtaa tasojen järjestystä. Jos tasot eivät näy/mahdu ruudulle, niin saat ne näkymään pienentämällä ”mainokset” ja ”värivalitsin” laatikot niiden otsikon viereisestä kolmiosta.  Myös ohjelman yläreunassa on  Tasot -valikko, jossa on samoja toiminnallisuuksia. Sumopaintin kokeiluversiossa on rajattu määrä tasoja käytössä (6 kpl).

Tason peittävyyttä voi muokata myös siten, että sen avulla vaikutetaan alemman tason sävyihin (esim. tummennus/vaalennus/väritys). Tämä ominaisuus on jokaiselle tasolle omansa ja se löytyy ”peittävyys” valitsimen vierestä. Lähtökohtaisesti se on asettunut ”normaali” tilaan. Näitä ominaisuuksia kannattaa kokeilla ihan rohkeasti, koska ne voi aina palauttaa ”normaali”-tilaan.

2. Rajaa – leikkaa – liimaa

Lassotyökalu on yksi tapa rajata.

Lassotyökalu on yksi tapa rajata.

Lasten on helppo hahmottaa toimintoja, jotka vastaavat käsin tehtäviä kuvistöitä. Siksi esimerkiksi leikkaaminen ja liittäminen yhteen on helppoa. Kun liität kuvat ”yhteen”, niin laita ne kuitenkin eri tasoille – ennen liitä/paste komentoa luo uusi taso ja varmista, että se on aktiivinen. Näin pystyt liikuttamaan ja vaikuttamaan (pienentämään, suurentamaan, vaihtamaan värejä jne.) erillisiin kuvakerroksiin ja vaikka luomaan näiden tasojen avulla kuvia gif-animaatioon.

Rajaaminen onnistuu useammalla eri työvälineellä. Työkaluista etsitään kulloisenkiin tarkoitukseen sopiva valintatyökalu (lasso tai suorakulmiovalitsin). Valintatyökaluissa on hieman erilaisia toiminnallisuuksia, joita pystyy säätämään, kun aktivoi valintatyökalun ja katsoo sen jälkeen ohjelman yläreunan asetuksista. Näitä erilaisia asetuksia kannattaa kokeilla, koska niillä usein pystyy helpottamaan valinnan muodon tai rajaustyökalun käytön kanssa.

Kun rajaus on piirretty/aktivoitu kuvaan, voidaan se tallentaa ”kopioi” toiminnolla (ctrl+c) koneen välimuistiin (tarkista, että kopioit oikealta tasolta). Välimuistista voit liittää (ctrl+v) valitun alueen/kuvan ohjelman sisällä kuvasta ja tasosta toiseen. Voit liittää kuvia niin monta kuin haluta aina siihen saakka, kunnes olet tehnyt uuden valinnan.

Jos olet liittänyt kuvan muutoin tyhjälle tasolle ja haluat kopioida sen myöhemmin uudestaan, niin aktivoi taso ja valitse koko sen sisältö (joko rajaustyökalulla tai ctrl+a näppäinyhdistelmällä). Koska tason taustalla ei ole muuta, niin näin saat näppärästi monistettua tämän tason kuvaa.

Nuoli- tai käsityökalulla voit liikuttaa erillisen tason sisältöjä. Tällöin kuvan voi uudelleen kohdentaa ja ”vapaa muunnos” -työkalulla voi tason sisältöä suurentaa, pienentää taikka kääntää.

3. Piirrä ja kirjoita

KUVANKASITTELY-POLLOT-piirra

Kuvaan voi kirjoittaa tai piirtää erilaisin työkaluin. Muista työskennellä tasoilla!

Kuvan päälle piirtäminen on usein hauskaa. Kun piirretään erillisille tasolle, voidaan siitä helpommin kumittaa virheitä. Kannattaa myös kokeilla kynän tai siveltimen peittävyyden (arvo 0-100%) muuttamista. Näin kuvaa voi värittää läpinäkyvästi/kerroksellisesti. Piirretyille ja kirjoitetuille tasolle voi käyttää kaikkia tasoille tyypillisiä ominaisuuksia esimerkiksi peittävyydenvalintaa.

Kun kirjoitat kuvan päälle, se menee monissa ohjelmissa automaattisesti omalle tasolleen. Sumopaintissa tämä pitää kuitenkin erikseen valita ja tekstin jälkikäteinen muokkaus on hieman kankeampaa. Lapsille voi vinkata, että kirjoittavat haluamansa tekstin ensiksi toisessa ohjelmassa ja valitsevat sen sieltä koneen välimuistiin (ctrl+c) sekä liittävät sen kuvan päälle omalle tasolleen. Kun tekstityökalu on aktiivinen voi silloin sen fontteja, kirjaisinkokoa, väriä jne muokata.

 

MUISTILISTA

  • Muista tallentaa joka välissä! Mitä isompaa kuvaa työstät, sitä tärkeämpää on kuvan tallentaminen tiheästi. Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa on oma ”työstövaiheen” tallennusformaatti. Sumopaint-ohjelmassa se on .sumo ja esimerkiksi Photoshopissa .psd. Nämä tiedostot pitävät sisällään tasot, kun esimerkiksi tallennusmuodot .jpg ja .gif yhdistävät tasot yhdeksi kuvaksi. Ohjelmien omat työskentelytiedostot eivät yleensä aukea muilla ohjelmilla. Verkkoselaimet eivät osaa tulkita kuvankäsittelyohjelmien työskentelytiedostoja vaan esittävät kuvia .jpg, .gif ja .png muodoista. Lisää aiheesta löytyy wikipediasta: Kuvatiedostomuodot
  • Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi peruttaa tehtyjä asioita peru/undo (crtl+z) -komennolla. Lapsille tästä vinkkaaminen on tärkeää, jotta he voivat perua mahdollisesti virheellisiä toimintojaan.
  • Pohdi jo ennen tunnin alkua valmiiksi, mistä oppilaat hankkivat käsiteltävät kuvat ja suunnittele, minne tiedostot tallennetaan työskentelyn eri vaiheissa ja lopuksi (linkki!).

 

Tekijänoikeudet ja Creative Commons

Jokaiselle tekijälle muodostuu tekijyys teokseensa, jonka jakamiseen liittyvän lisenssin hän voi itse määritellä.

Harjoite koostuu kahdesta osasta: aluksi tarjotaan yleistietoa tekijänoikeuksista ja Creative Commons -lisensoinnista ja sen jälkeen sovelletaan tietoa käytäntön.

Tunnista omat ja muiden oikeudet

Teosten tekijöillä on oikeus määritellä teostensa käyttöön liittyvät oikeudet. Koska lasten teokset eivät yleensä ole kaupallisesti hyödynnettävissä (niiden esitysoikeuksien myyminen ei ole kannattavaa), niin oppilaat voivat aivan hyvin jakaa tekemiään juttuja verkossa. Oppiakseen tunnistamaan omia oikeuksiaan on hyvä harjoitella jakamisen ehtoja. Haluanko, että muut saavat muokata tuotostani, vai annanko muille vain oikeuden ihailla sitä? Näitä oikeuksia voi helposti ilmaista Creative Commons -lisenssien avulla.

Tekijänoikeuksia säännellään ensisijaisesti kahdesta syystä: ensinnäkin jotta luovat teokset saataisiin jaettaviksi sopivin ehdoin ja toiseksi, jotta tekijä saisi saisi teoksestaan ansaitun kiitoksen ja voisi hyötyä siitä myös taloudellisesti. Tekijänoikeusjärjestöt on perustettu valvomaan ja toimimaan tekijöiden edunvalvojina. Levy- ja tuotantoyhtiöt yms. vastaavasti pyrkivät mahdollistamaan teosten luomisen, jakelun ja kaupallisen toiminnan teosten yhteydessä.

Vaikka tavallisten ihmisten tekemien julkaisujen yhteydessä harvemmin liikkuu rahaa tai tarvitaan raskaita sopimuksia, kannattaa tekijän silti aina määritellä itse omien teostensa hyödyntäminen. Lähtökohtaisesti tekijällä on oikeus määritellä teostensa käyttö ja muilla ei ole oikeutta käyttää niitä ilman lupaa, mutta lisensoimalla omat julkaisunsa voi mahdollistaa niiden reilun käytön ja levittämisen.

Avoimet lisenssit

Tallenna linkin takaa ohjeet korkealaatuisempana tiedostona. http://www.remiksi.net/wp-content/uploads/2015/07/avoimet-lisenssit_v3.pdf

Creative Commons lyhyesti

Creative Commons -lisensoitua materiaalia on mahdollista levittää ja käyttää ilman, että joka kerta tarvitsisi olla yhteydessä tekijään ja kysyä erillinen lupa. Sopivalla lisenssillä tekijä päättää julkaisunsa käytön periaatteet, joita jatkokäyttäjien on kunnioitettava. Oheisessa kuvassa symbolit ja oikeudet on selitetty lyhyesti.

Harjoitus

Oppilaiden kanssa keskustellaan tilanteista, jotka ovat kuvitteellisia mutta ovat monelle tuttuja  mediankäytön arjesta. Kuinka jaan kuvani, musiikkini, videoni tai jonkin muun itse tekemäni jutun? Saanko käyttää muiden tekemiä materiaaleja?

Seuraavissa esimerkkitilanteissa on monia mahdollisia vastauksia. Harjoituksen kannalta oleellisinta on, että lapset pohtivat erilaisia vaihtoehtoja ja tulevat tietoiseksi erilaisista lisensseistä sekä muiden ja omista oikeuksistaan ja ymmärtävät, miksi teoksia lisensoidaan erilaisin ehdoin. Oppilaille voi olla iloa Tarmo Toikan (Creative Commons Suomi) laatimasta  ”kysy-vastaa itse”-ohjeistuksesta: http://creativecommons.fi/valitse/

Esimerkkitilanteet ja muutama vastaus:

1. Andrei on ottanut valokuvan kissastaan ja haluaa jakaa sen kissa-aiheisille verkkosivuille. Hän ei kuitenkaan halua, että hänen kissastaan tehdään pilakuvia. Miten hänen kannattaisi toimia?
Aiheita vastaukseen: Andrein ottama kuva saattaa silti levitä verkossa, jos joku ei kunnioita hänen oikeuksiaan ja lisenssointiaan. Jos ehdottomasti ei halua kuvan leviävän tai kuvassa on ihmisiä, joilta ei ole kysytty lupaa/ovat liian nuoria päättämään itse julkaisemisesta ei kuvaa kannata julkaista. Jos kuvan kuitenkin päättää julkaista, niin se kannattaa lisensoida copyright-merkillä (c) ”all rights reserved”. Tällöin muilla ei ole oikeutta jakaa taikka muutoin käyttää kuvaa. 

2. Liisa on tehnyt biisin ja haluaisi sen leviävän verkossa, mutta ei haluaisi kenenkään voivan myydä sitä. Hänellä on myös toive, että sen voisi joskus levyttää ja saada myyntiin. Miten hänen kannattaisi toimia?
Aiheita vastaukseen: Jos kappale on tarkoitus myydä, niin sitä ei kannata ehkä julkaista lainkaan, vaan yrittää kolkutella levy-yhtiöiden ovia. Mutta levy-yhtiöt kaipaavat artisteja, joilla on jo jonkin verran suosiota, miten siis sellaiseksi voi päästä ja samalla säilyttää itsellään oikeuksia? Materiaalia pitää saada levitettyä, mutta pidettyä oikeudet itsellään. Tähän auttaa Creative Commons lisensointi CC BY-NC-ND (Creative Commons: by/tekijän nimi mainittava mainittava, non-commersial/epäkaupallinen, no-derivs/ei muuntelua). 

3. Zanele on tehnyt oman pienen pelin. Hän haluaa muiden saavan pelata ja kehittää hänen tekemäänsä peliä, mutta toivoo saavan itse maininnan pelin alkuperäisen idean keksijänä. Miten hänen kannattaisi toimia?
Aiheita vastaukseen: Oman nimensä turvaamiseksi Zanelen kannattaa käyttää CC BY -lisenssiä (Creative Commons: by/tekijän nimi mainittava), muutoin lisänssiin voi liästä myös SA (Share Alike/ jaa samoin), jolloin seuraava kehittäjä on velvoitettu mainitsemaan alkuperäisen tekijän nimen ja saa jakaa seuraavan version samanlaisilla ehdoilla. Tekijästä seuraavaan voivat oikeudet hieman kehittyäkin, joku voi haluta seuraavassa vaiheessa, ettei hänen teostaan saa kaupallisesti levittää ja lisätä sen lisenssiin. Ohjelmistojen nopea kehitys vapaaehtoisvoimin ja jopa kaupallisiksi palveluiksi on mahdollistunut Zanelen kaltaisten toimijoiden avulla. Esimerkiksi suomalaistaustainen Linux-köyttöjärjestelmä ja sen sovellukset ovat yksi tällaisen kehittämisen menestystarinoita. 

4. Petri kuvasi todella hienon videon, jossa laiva seilaa kohti auringonlaskua. Hänelle on ihan sama, jos joku haluaa käyttää hänen videoaan jossain omissa jutuissaan tai vaikka tehdä siitä mainoksen.
Ajatuksia vastaukseen: Jos Petri on valmis luopumaan kaikista oikeuksista, voi hän jakaa videon CC0 -lisenssillä (Creative Commons: 0/nolla). Tällöin kuka tahansa saa tehdä periaatteessa mitä tahansa kyseiselle tiedostolle.

5. Kati ja Rasmus ylläpitävät ruoka-blogia. He haaveilevat vielä jonakin päivänä tekevänsä ihan oikean keittokirjan blogi-postauksiensa pohjalta. Miten heidän kannattaisi toimia?
Ajatuksia vastaukseen: Katilla ja Rasmuksella on oma julkaisualustansa resepteilleen, joten heidän ei tarvitse saada niitä leviämään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, vaan heidän kannattaa jakaa bloginsa linkkiä mahdollisimman laajalle. Julkaisuihin liittyvät kuvat ja tekstit kannattaa jakaa copyright-merkillä (c) ”all rights reserved”, tällöin muilla ei ole oikeutta jakaa taikka käyttää muilla tavoin heidän tuottamaansa materiaalia.

6. Suklaapatukoita valmistava yritys haluaa käyttää suosittua bändiä ja sen kappaletta mainoksessaan. Mitä heidän pitää huomioida?
Ajatuksia vastauksen: Suosituilla bändeillä on usein levy-yhtiöt ja managerit hoitamassa heidän teoksiinsa ja brändiinsä liittyvää markkinointia. Lisäksi heitä velvoittaa tekijänoikeusjärjestöjen ja artistien väliset sopimukset. Suklaapatukkafirman kannattaa olla yhteydessä bändin edustajiin ja aloittaa neuvottelut liittyen sopimuksiin ja kysyä bändiltä, haluavatko he olla mainostamassa heidän tuotettaan. Tämän lisäksi neuvotellaan summista, joilla bändi tähän mahdollisesti suostuu. Missään tapauksessa ei suklaapatukkayritys voi tehdä itse mainosta kuvaamalla bändiä ja käyttämällä heidän musiikkiaan mainoksessaan ilman asiallisia lupia. Rikkomalla toisten tekijänoikeuksia saattaa joutua maksamaan todella suuria korvauksia.

Lähteitä:

Creative Commons – http://creativecommons.fi/

Kopiokissa – http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/

Tekijänoikeusjärjestöjen materiaalia – http://www.tekijanoikeus.fi/