Maria Candia – Remix-kollaasit

Robin_Hood_olio_Maria_Candia
Maria Candian Remiksi-työpajassa tehdään leikkimielinen kollaasi internetistä löytyvistä kuva-aineistoista. Tavoitteena on luova kierrättäminen omaan itseilmaisuun. Pajaan liittyy keskustelu kuviin liittyvistä tekijänoikeuksista ja se johdattaa lapset netin remix-kulttuuriin ja creative commons -aineistoihin.

 

Pajan tavoitteista Maria kertoo:

Internet, kuten muukin kulttuuri syntyy kaikkien muokkaamana: jokainen seisoo aikaisempien tekijöiden harteilla. Lasten on hyvä tiedostaa, että he kuuluvat ensimmäisiin sukupolviin, joilla ylipäätään on internet käytössään, ja että se miten he käyttävät sitä, ja mitä he uskovat siitä, vaikuttaa myös siihen millainen se on.

Maria CandiaMaria Candia ammentaa ideoita, tietoa ja materiaalia internetistä niin taiteensa kuin työnsäkin puitteissa. Animaatioiden tekemistä rakastava Maria on toiminut monta vuotta helsinkiläisen M2HZ-yhteisötelevision parissa ja osallistunut mm. lasten animaatiopajojen ohjaamiseen. Hän on myös kirjailija, joka julkaisee science fictionia Megatron Braineaterin nimellä.

Saija Salonen – Johdanto Remiksiin

intro-internet-media_piia-keto_pien

Remiksi-tuottaja Saija Salosen vetämän johdantopajan tavoite on viritellä lapsia huomaamaan internetin vaikutus mediaan välineinä ja sisältöinä. Pajassa pohditaan, miten internet on muokannut mediaa ja median käytön ja vastaanoton tapoja. Lyhyesti esitellään netille ominaisen yhteistuotannon ja jakamisen käsitteitä ja verkon pelisääntöjä mukaanlukien tekijänoikeudet – johdattaen lasten ajattelua kohti verkon luovaa käyttöä ja omia mahdollisuuksia siellä toimiessa.

Koska nykyään kaikki medialaitteet kytkeytyvät nettiin, on internet muuttanut aikaisempia median toiminta ja esitys tapoja. Aikuisille tämä muutos on ymmärrettävä, lapset sen sijaan ovat syntyneet suoraan nettiaikaan. Intro-pajassa pohditaan reaalimaailman ja verkon toimintatapojen eroja ja yhteneväisyyksiä. Lapset saavat kevyen historiallisen johdannon verkon palveluiden kehittymiseen ja sitä kautta median murrokseen.

saija-intro

Saija Salonen on tehnyt nuorisotyötä ja mediakasvatusta 2000-luvun alkupuolelta erityisesti videon ja verkkojulkaisemisen parissa. Lasten ja nuorten lisäksi hän työskentelee aikuisten mediataitojen vahvistajana ja vetää työpajoja sosiaalisesti hyvinkin erilaisille ryhmille. Hän opiskelee Tampereen yliopistolla mediakasvatusta ja työskentelee m-cultin yhteisömediatuottajana.

Kutsu taiteilijoille auki 09.01.2015 saakka!

REmiksi on kokeellinen projekti, jonka ytimessä ovat taiteilijoiden vetämät työpajat ala-asteikäisille lapsille. Tavoitteena on innostaa lapsia ottamaan netti haltuun omaehtoisen tekemisen kautta. Taiteilijoiden näkökulmat johdattavat lapsia myös median kriittiseen tarkasteluun.

Projektissa taiteilijat valmistelevat ja vetävät  ala-asteen kouluissa työpajakokonaisuuden. Työpajat dokumentoidaan ja arvioidaan REmiksi-projektissa: ihanteellisesti tuloksena syntyy harjoitteita, joita opettajat kouluissa voivat tehdä yhdessä lasten kanssa. Dokumentointi ja harjoitteet julkaistaan REmiksi.net -verkkosivuilla.

Taiteilijavalinnat tehdään 15.01.2015 mennessä.  Työpajaideoita kehitetään taiteilijoiden yhteisessä valmennuspajassa helmikuussa 2015 ja kouluissa pajat järjestetään maalis-huhtikuussa 2015. Mukaan valitaan 4 taiteilijaa ja osallistuvien taiteilijoiden palkkio on 1500 €.

Kiinnostuitko? Lähetä meille ehdotus perjantaihin 09.01.2015 mennessä!

 

REmiksi – työpajaehdotus

Nimi

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin)

Kuvaile tiiviisti työpajasi idea (näkökulma/tavoite, materiaalit  ja välineet,  mitä pajoissa syntyy)

Kerro vähän itsestäsi taitelijana, myös mahdollisista työpajoista joita olet vetänyt

Liitä mukaan kotisivusi verkko-osoite tai lyhyt CV

Lähetä ehdotus sähköpostilla osoitteeseen info@remiksi.net 09.01.2015 mennessä.

 

Lisätietoja antaa: Saija Salonen, tuottaja, m-cult / REmiksi-projekti  041-5283622