LAPSET • NETTI • TAIDE

 

REmiksi -projekti on ala-asteikäisille lapsille suunnattu media- ja taidekasvatushanke. Projektissa tuotetaan taiteilijoiden vetämä työpajasarja ja oppimateriaali, jossa internet otetaan haltuun omaehtoisen, luovan tuotannon ympäristönä.

Lapset ovat jo internetin suurkäyttäjiä, mutta he toimivat netissä pääosin pelien ja kaupallisten sovellusten kuluttajina. REmiksi tarjoaa työkaluja lasten innostamiseksi omaan tuotantoon netissä.  Tavoitteena on vahvistaa lasten mediataitoja avaamalla nettimaisemaan uusia taiteellisia ja kokeellisia näkökulmia.

REmiksi-projektin lähtökohtana on internetissä syntynyt tekemisen ja jakamisen kulttuuri, jota avoimet sisällöt, alustat ja työkalut tukevat. Esimerkkinä mediataiteen ja nettikulttuurin vuorovaikutuksesta on viime aikoina yleistynyt remix-kulttuuri, jossa netistä löydettyä  kuva- ja ääniaineistoa muokataan uusiksi teoksiksi. REmiksi-koulutuspaketti antaa mm. ohjeistuksen remix-tuotannoissa vapaasti käytettävään aineistoon.

Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin Helsingissä 2015 keväällä järjestetyissä työpajoissa, joiden dokumentaatio ja arviointi synnytti joukon oppimiskokonaisuuksia ja harjoitteita kouluissa ja kotona tehtävään nettituotantoon.

Lue lisää:
Miksi Remiksi?